Visie

Visie


Westwijs Huiswerkbegeleiding heeft als uitgangspunt dat hoogwaardige en betrokken huiswerkbegeleiding niet duur hoeft te zijn. Wij zagen in Amsterdam een tweedeling in de huiswerkbegeleiding: enerzijds professionele maar erg dure instituten in Amsterdam Zuid en Centrum en anderzijds goedkope initiatieven door de hele stad die geen structurele begeleiding kunnen bieden. Dat kon volgens ons anders. Doordat de kern van Westwijs bestaat uit vier ervaren en betrokken begeleiders kunnen wij voor aantrekkelijke prijzen hoogwaardige huiswerkbegeleiding en bijlessen bieden. Bij Westwijs geen dure managementlaag, maar begeleiders met een passie voor onderwijs en jarenlange ervaring in het geven van huiswerkbegeleiding en bijlessen.

Westwijs Huiswerkbegeleiding is gevestigd aan de Rijpgracht in Bos en Lommer en de Oostzaanstraat in de Spaarndammerbuurt. We hebben bewust gekozen voor Amsterdam West. In een buurt waar de resultaten op scholen achterblijven en de jeugdwerkloosheid hoog is, is professionele en betaalbare huiswerkbegeleiding hard nodig. Het is ongelofelijk zonde wanneer jongeren tijdens hun schoolcarrière niet hun volledige potentieel weten te benutten. Daarmee wordt talent verspild en worden de kansen voor deze jongeren beperkt. Westwijs streeft ernaar begeleiding ook toegankelijk te maken voor leerlingen wiens ouders minder te besteden hebben. Op die manier willen wij een bredere groep jongeren bereiken.

Leerling maakt huiswerk achter het logo van Westwijs Huiswerkbegeleiding

Bij Westwijs geloven we dat leerlingen het beste werken in een rustige en ontspannen sfeer. Leerlingen moeten met plezier naar Westwijs komen en hier vervolgens geconcentreerd aan de slag gaan. Op die manier kunnen we samen de beste resultaten boeken. Bovendien geloven wij dat een structurele benadering van huiswerkbegeleiding het beste werkt. Daarom zien wij onze leerlingen liefst een paar keer per week en is het plannen van huiswerk een vast onderdeel van de begeleiding. Zeker in de bovenbouw is een dag van tevoren beginnen met het leren voor een toets te laat.

In de afspraken met ouders en leerlingen zijn we flexibel; wanneer roosters veranderen, kunnen ook de tijden bij Westwijs aangepast worden. En een keer extra komen is geen punt. Uitgangspunt blijft wel dat leerlingen op vaste dagen en tijden naar ons toe komen. Dit garandeert de structuur in onze aanpak en zorgt ervoor dat we onze leerlingen voldoende zien.