Wilhelmus_bladmuziekRutte III stond vorige week op het bordes. De schoenen waren goed gepoetst en de nieuwe bewindspersonen hadden er duidelijk zin in. En terecht, want er is genoeg te doen. Ook voor het middelbaar onderwijs.

Kleinere klassen, meer ruimte voor de individuele behoeften van leerlingen en een lagere werkdruk voor docenten bijvoorbeeld. Het nieuwe kabinet lijkt in ieder geval voortvarend van start te willen. Rutte III heeft niet één maar twee ministers voor onderwijs, zij het eentje ‘van’ en eentje ‘voor’ onderwijs.

Wat het kabinet precies gaat doen om de kwaliteit van het middelbaar onderwijs te verbeteren blijft redelijk onduidelijk in het regeerakkoord. De meest concrete plannen gaan over het nieuwe burgerschapsonderwijs: verplichte Wilhelmus-les en uitstapjes naar het parlement en het Rijksmuseum. Vreemd genoeg staan deze plannen onder het kopje ‘Cultuur’ in het regeerakkoord.

Wij hopen dat Rutte III verder gaat dan symboolpolitiek en echt werk maakt van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Nieuw kabinet, nieuwe kansen?!