Selecteer een pagina

Afgelopen maandag besteedde de NOS aandacht aan de resultaten van een onderzoek gedaan door wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Voor dit onderzoek werd aan 2000 Limburgse scholieren gevraagd hoe hoog zij de kans inschatten dit schooljaar hun eindexamen te halen.

Uit de resultaten bleek dat de scholieren door de coronacrisis pessimistischer zijn geworden over het halen van hun eindexamen. Zij zijn bang dat zij door de maanden van thuisonderwijs te weinig hebben geleerd.

Ook bij Westwijs hebben wij gezien dat het afstandsonderwijs voor veel leerlingen niet optimaal was. Ook hier horen wij de zorgen van leerlingen en ouders over opgelopen leerachterstanden. Nu meer dan ooit is het belangrijk dat wij onze leerlingen bij Westwijs een veilige plek bieden om alles te kunnen vragen – als het nodig is tien keer – en om ondersteund te worden bij het wegwerken van eventuele achterstanden. Wij zijn heel blij hier maandag weer mee te kunnen beginnen!