Een nieuw, grootschalig onderzoek naar ‘schaduwonderwijs’ in Nederland leverde geen verrassend resultaten. Het NRC berichtte vorige week over de uitkomsten van het onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs: ouders in Nederland geven per jaar samen ergens tussen de 185 tot 284 miljoen euro uit aan extra begeleiding voor hun kinderen; en het merendeel van de ouders meent dat extra persoonlijke aandacht op school buitenschoolse ondersteuning overbodig zou maken.

Minister Slob maant tot kalmte: de omvang van het ‘schaduwonderwijs’ valt mee en de Inspectie ziet geen grond voor “een algeheel kwaliteitsgebrek” van het Nederlands onderwijs. Natuurlijk, het Nederlandse onderwijs is gemiddeld genomen van goede kwaliteit. Wat de minister echter niet onderkent is de groeiende ongelijkheid in ons onderwijs. Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen scholen en zorgwekkender is de toenemende kansenongelijkheid tussen kinderen. Niet talent maar afkomst wordt steeds bepalender voor het succes van kinderen.

Dat vinden wij onacceptabel. Elk kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. En als dat op school niet lukt en de overheid op zijn handen zit, dan bieden wij ieder kind graag wel die kans. Om dan te spreken van ‘schaduwonderwijs’ is natuurlijk belachelijk.
Bron: NRC