Middelbare scholieren negatiever over kansen eindexamen na corona

Afgelopen maandag besteedde de NOS aandacht aan de resultaten van een onderzoek gedaan door wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Voor dit onderzoek werd aan 2000 Limburgse scholieren gevraagd hoe hoog zij de kans inschatten dit schooljaar hun eindexamen te halen.

Uit de resultaten bleek dat de scholieren door de coronacrisis pessimistischer zijn geworden over het halen van hun eindexamen. Zij zijn bang dat zij door de maanden van thuisonderwijs te weinig hebben geleerd.

Ook bij Westwijs hebben wij gezien dat het afstandsonderwijs voor veel leerlingen niet optimaal was. Ook hier horen wij de zorgen van leerlingen en ouders over opgelopen leerachterstanden. Nu meer dan ooit is het belangrijk dat wij onze leerlingen bij Westwijs een veilige plek bieden om alles te kunnen vragen – als het nodig is tien keer – en om ondersteund te worden bij het wegwerken van eventuele achterstanden. Wij zijn heel blij hier maandag weer mee te kunnen beginnen!

Westwijs gaat weer open!

Westwijs gaat weer open!

De zomervakantie is afgelopen, de scholen zijn weer begonnen en binnenkort gaat Westwijs gelukkig ook weer open.

De afgelopen maanden zijn zwaar geweest voor ons bedrijf. We moesten de locaties Westwijs natuurlijk sluiten, met alle gevolgen van dien, en hebben afscheid moeten nemen van onze locatie aan de Oostzaanstraat. Kortom, er is veel gebeurd

We zijn desalniettemin van plan er dit schooljaar weer een mooi Westwijsjaar van te gaan maken op onze locatie aan de De Rijpgracht! We kijken ernaar uit om, binnen de geldende richtlijnen, weer een beetje terug te gaan normaal en om al onze lieve en gezellige leerlingen weer te verwelkomen. We hebben ze gemist!

Omdat de eerste twee weken van het schooljaar altijd ontzettend rustig zijn, hebben we besloten om vanaf maandag 31 augustus weer open te gaan. Vanwege de richtlijnen van het RIVM zal het aantal plekken per dagdeel beperkter zijn dan normaal dus stuur ons zo snel mogelijk een bericht om van een plek verzekerd te zijn. Om het aantal contactmomenten zo laag mogelijk te houden, zullen we voorlopig strikt moeten werken met een dagdeel tot 18:00 en een dagdeel vanaf 18:00. Daar kunnen jullie dus alvast rekening mee houden.

We kijken ernaar uit iedereen vanaf 31 augustus weer te verwelkomen!

Westwijs kijkt uit naar het einde van de zomervakantie!

De zomervakantie moet nog beginnen maar Westwijs kijkt al uit naar het einde van de vakantie. Wij zijn niet de enigen, zo blijkt.

Afgelopen maandag bleek uit een peiling van het LAKS dat 69 procent van de scholieren ernaar uitziet om na de zomervakantie weer ‘normaal’ naar school te gaan. Niet alleen omdat ze het sociale contact gemist hebben, maar ook omdat het online volgen van lessen voor sommigen best een uitdaging bleek. Het overgrote deel van de leerlingen gaf in een enquête van NOS Stories aan tijdens de digitale les af en toe andere dingen te doen, zoals appen of gamen.

Lang niet iedereen had hier last van, zoals Pieter Lossie van het LAKS uitlegt: ” Sommige scholieren vinden het fijn om zelfstandig te werken en het eigenaarschap te hebben over hun eigen leerroute.” Voor een deel van de scholieren betekende de extra afleiding helaas ook een achteruitgang in de kwaliteit van het werk en van de gemiddelde cijfers. Juist die leerlingen hebben baat bij de structuur die school biedt en zullen na de vakantie behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Bij Westwijs hebben we tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk geprobeerd om onze leerlingen digitaal te ondersteunen, maar ook wij merkten dat die vorm niet voor iedereen even prettig werkt. Wij zijn, samen met de leerlingen, erg blij dat de scholen weer volledig open zullen gaan en kijken ernaar uit om iedereen die dat nodig heeft na de zomervakantie weer te kunnen begeleiden en van zo’n achterstand af te helpen!

Bron:
https://nos.nl/artikel/2338165-de-consequenties-van-online-lessen-nu-heb-ik-een-4-voor-wiskunde.html
en: https://nos.nl/artikel/2338409-er-mag-meer-maar-alles-op-anderhalve-meter-de-versoepelingen-op-een-rij.html

Westwijs ook weer open!

Omdat de middelbare scholen na 1 juni weer open gaan, gaat Westwijs ook weer open. Uiteraard zullen we alle richtlijnen van het RIVM volgen en goed in de gaten houden of er iets in de adviezen vanuit de overheid verandert.

Om verspreiding van het virus via onze locatie te voorkomen, hebben we een Corona Protocol opgesteld, dat vindt u onderaan dit bericht. Dit protocol betekent dat wij drie belangrijke aanpassingen doorgevoerd hebben ten opzichte van onze gebruikelijke werkwijze:
1. Alleen onze locatie aan De Rijpgracht is geopend;
2. Wij zijn 1 dagdeel open: van 16.00 tot 19.00;
3. We hebben plek voor 8 leerlingen per dagdeel.

Wij kijken ernaar uit om onze leerlingen weer te zien en ze te helpen met de laatste loodjes van dit gekke schooljaar!

Thuis aan school werken: Westwijs gaat de uitdaging aan.

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, ook op het gebied van onderwijs. Vanwege de coronacrisis moeten leerlingen nu thuis aan de slag met digitale lessen en opdrachten. Dit kan een uitdaging vormen, want hoe houdt je nu alle opdrachten bij en bij wie kan je aankloppen voor extra uitleg?

Veel docenten zijn digitaal goed bereikbaar, maar niet alle leerlingen vinden het prettig hun docent te mailen met een vraag. Daarnaast kunnen ouders vaak helpen, maar als die zelf ook thuis moeten werken, is dat niet altijd handig. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt bovendien dat lang niet alle ouders vertrouwen hebben in hun eigen uitleg. De onderzoeksleider, socioloog Thijs Bol, concludeerde zelfs dat de onderwijsongelijkheid groeit door de huidige thuiswerksituatie.

Met haar digitale aanpak wil Westwijs bijdragen aan het bestrijden van die ongelijkheid. Via de mail, Slack, Skype en zelfs via Whatsapp beantwoorden wij alle vragen die je maar kan bedenken. Loop je vast op een lastige som? Stuur ons een foto van de som en dan leggen wij hem uit. Moet je een opdracht inleveren? Mail het werk naar ons en wij kijken het voor je na.

Onze persoonlijke band met de leerlingen blijft centraal staan, daarom (video)bellen we minimaal 1 keer per week met onze leerlingen. We kunnen dan de planning van de week doornemen en we kunnen bespreken hoe het met ze gaat. Zo kunnen we, ook nu, onze leerlingen en hun ouders blijven ondersteunen op de manier zoals zij dat van ons gewend zijn.

Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2332244-geen-laptop-of-minder-hulp-ongelijkheid-groeit-door-thuisonderwijs.html

Westwijs is online! Maar hoe werkt het?

Het Westwijs online rooster ziet er als volgt uit: van maandag tot en met donderdag is Eva tussen 09:00 en 12:00 beschikbaar om een ‘dagintake’ te doen. We weten dat er op sommige scholen veel gevraagd wordt van de zelfstandigheid van onze leerlingen en we willen ze daar graag bij ondersteunen door aan het begin van de dag door te nemen wat er moet gebeuren, hiervoor een tijdsplanning te maken en alvast te bedenken waar de knelpunten kunnen zitten. Voor leerlingen van scholen die de lessen gestructureerder of helemaal online aanbieden, zal dit misschien minder relevant zijn. Via de chatfunctie in ons online platform kunnen er daarnaast altijd inhoudelijke vragen gepost worden, waarbij het ook mogelijk is om met de telefoon of Ipad een foto van die ene moeilijke som te maken en deze te uploaden. 

Van maandag tot en met donderdag zijn Eva, Lotte en minimaal één begeleider gespecialiseerd in bètavakken tussen 15:00 en 18:00 beschikbaar om te helpen bij inhoudelijke vragen en bij alles wat er verder nog voorbij komt. Met alle leerlingen zal ook dan een intake gehouden worden om te bespreken wat er moet gebeuren en zal er aan het eind van de dag besproken worden wat er gebeurd is. Ook dan kunnen leerlingen hun vraag posten in de chatfunctie waarna een begeleider een-op-een contact met hen opneemt om uitleg te geven via chat of video call.

Onze leerlingen hebben via de mail een uitnodiging ontvangen om lid te worden van ons gratis platform. Heb je de mail niet gehad? Laat het ons weten en dan zorgen we ervoor dat je zo snel mogelijk wordt toegevoegd!